Hva koster det å være medlem?

Yrkesaktive medlemmer og lærlinger

Medlemmer skal betale en ordinær samlet minimumskontingent på 1,2 prosent av brutto lønn. Elektromontørenes forening Oslo og Akershus har tilleggskontingent på 0,6 prosent for de som går på Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK).
Lærlinger har gratis grunnforsikring liv, innboforsikring (kollektiv hjem) og topp reiseforsikring.

Elevmedlem

For elever på videregående skole er medlemskapet gratis og de har ingen forsikringer.

Pensjonistmedlemmer

Pensjonistmedlemmer For landsmøteperioden 2015-2019 betaler våre pensjonister 1 300 kroner per år. Summen dekker de kollektive forsikringer, men ikke frivillige forsikringer. Etter fylte 75 år er medlemskapet gratis, med unntak for frivillige forsikringer.
Bli medlem