Hva koster det å være medlem?

Yrkesaktive medlemmer og lærlinger

Medlemmer skal betale en ordinær samlet minimumskontingent på 1,2 % av brutto lønn. Elektromontørenes forening Oslo og Akershus har tilleggskontingent på 0,6 % for de som går på Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK). For disse medlemmene er da kontingenten totalt 1,8 %.

Noen klubber har eget klubbkassetrekk i tillegg.

Lærlinger har gratis grunnforsikring liv, innboforsikring (kollektiv hjem) og topp reiseforsikring.

Studentmedlem

For deg som er studentmedlem etter LOs rammeavtale for elev- og studentmedlemskap, er kontingenten 250 kroner i halvåret og inkluderer innboforsikring.

Forsikringer

I tillegg til medlemskontingenten, kommer obligatoriske forsikringer som følger med medlemskapet, noen av dem med reservasjonsmulighet.
Les mer: EL og IT forbundets forsikringssider eller LO favør

Elevmedlem

For elever på videregående skole er medlemskapet gratis og de har ingen forsikringer.

Pensjonistmedlemmer

Våre pensjonister betaler 1 300 kroner per år. Summen dekker de kollektive forsikringer, men ikke frivillige forsikringer. Etter fylte 75 år er medlemskapet gratis, med unntak for frivillige forsikringer.
Bli medlem