Vi står på for våre medlemmers lønn, arbeidsvilkår og faglige utvikling. Sjekk ut våre mange medlemsfordeler.

Sikre lønns- og arbeidesvilkår

Trygge lønns- og arbeidsvilkår sikres kun gjennom fagforeningens tilstedeværelse. Som medlem bidrar du til at disse vilkårene ivaretas, både i bedriften du arbeider, og ved å legge til rette for forbundets arbeid med gode rammevilkår. Tariffavtalen er det som sikrer deg en anstendig lønn, gode overtidstillegg, avtalefestet pensjon (AFP). Tariffavtale kan kun opprettes der det er nok medlemmer.

Ansatte sentralt og lokalt som er klare til å hjelpe deg

EL og IT Forbundet har ansatte og tillitsvalgte i hele landet som hjelper deg om du f.eks. blir usaklig oppsagt eller ved andre problemer i arbeidsforholdet. Vi har bred erfaring i konfliktløsning på arbeidsstedet og bistår om det er nødvendig.

Etter- og videreutdanning

EL og IT Forbundet er med i LOs utdanningsfond. Det betyr at mange av våre medlemmer kan søke om økonomisk støtte til helårsstudier og kortere kurs/opplæring. Vi har også tariffavtaler som gir deg mulighet til etter- og videreutdanning. Har du spørsmål, kontakt ditt nærmeste organisasjonsledd for hjelp. Du kan også lese mer om ulike fond her.

Medlemskontingent

Yrkesaktive medlemmer

Medlemmer skal betale en ordinær samlet minimumskontingent på 1,2 prosent av brutto lønn, som tilsvarer beløpet oppgitt i kolonne 111A i årlig lønns- og trekkoppgave (feriepenger inkludert). Fagforeninger og klubber kan vedta tilleggskontingent slik at prosentsatsen kan variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilken klubb/fagforening man tilhører. Elektromontørenes forening Oslo og Akershus har tilleggskontingent på 0,6 prosent for de som går på Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK).

Det kan etter vedtektene gis fritak for kontingent for visse situasjoner som arbeidsledighet, uførhet, militærtjeneste osv.

Studentmedlem

For deg som er studentmedlem etter LOs rammeavtale for elev- og studentmedlemskap, er kontingenten 250 kroner i halvåret og inkluderer kollektiv hjemforsikring. 

Lærlinger

Lærlinger betaler fagforeningskontingent på 1,2 prosent av brutto månedslønn, pluss lokal tilleggs kontingent til fagforeningen. Lærlinger har gratis grunnforsikring liv, innboforsikring (kollektiv hjem) og topp reiseforsikring.

Elevmedlem

For elever på videregående skole er medlemskapet gratis og de har ingen forsikringer.

Pensjonistmedlemmer

Våre pensjonister betaler 1 300 kroner per år. Summen dekker de kollektive forsikringer, men ikke frivillige forsikringer. Etter fylte 75 år er medlemskapet gratis, med unntak for frivillige forsikringer.

Fradrag på skatten

Alle som betaler fagforeningskontingent kan trekke fra inntil 3 850 kroner i skattepliktig inntekt. Les mer hos Skatteetaten.

Meld deg inn her

Fyll ut din timelønn under for å se hva det koster