LO i Oslos krav til partiene

LO i Oslo har fremmet 28 krav i forkant av årets stortingsvalg, i form av spørsmål til partiene om hvilke krav de vil støtte. Temaene inkluderer blant annet arbeidsliv, bolig, utdanning, klima og miljø, velferd og internasjonal solidaritet.

Se spørsmålene LO i Oslo har stilt og hva partiene svarer.

Les LO i Oslos valghefter!

Klikk på bildene under for å laste ned brosjyrene:

 

Du kan også besøke LO i Oslo sine valgsider: Valg 2021