Streik

DelebildeSnart fire år etter vi samla 2000 bygningsarbeidere og støttespillere foran Stortinget for å kreve et forbud mot bemanningsbransjen, samles vi på ny til politisk streik! I mellomtiden har det blitt innført flere tiltak for å forsøke å sikre flere faste jobber og bedre ansettelsesvilkår for ansatte i bemanningsbransjen, men til tross for disse så har vi ikke klart å demme opp for lavlønnskonkurranse, løsarbeid og sosial dumping. Det er tydelig at bemanningsbransjen ikke lar seg regulere, og det er nå på tide at politikerne tar et valg; skal vi ha et arbeidsliv som bygger på lavlønnskonkurranse, usikre ansettelser og innleie, eller skal vi satse på faste ansettelser, fagutdanning, kompetanse og produktivitet? Vi mener dette er det viktigste spørsmålet politikerne som vil ha vår stemme til høsten, må svare på.

 

Løpeseddel side 1POLITISK STREIKFORBY BEMANNINGSBRANSJEN
Torsdag 26. august kl 14:00. Ta med faner og møt opp foran Stortinget.
Politiske appeller og kulturelle innslag.

Paneldebatt i Samfunnssalen
Etter streikemarkeringa inviterer vi til paneldebatt med Ap, SV, Sp og Rødt om hva partiene vil gjøre for å sikre et organisert arbeidsliv med faste ansettelser etter valget.

Enkel servering. Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass (ved sentrum scene) fra kl. 16:00.


Stopp-bemanningsbransjenFaste jobber – slå tilbake bemanningsbransjens undergraving

Bemanningsbransjen har i 20 år stadig økt sin virksomhet, på bekostning av faste ansettelser i en rekke bransjer. Dette har endret arbeidslivet vårt dramatisk gjennom uthuling av selve fundamentet for et organisert arbeidsliv, som et reelt stillingsvern og kontroll med arbeidstiden, og har dermed satt hele arbeidslivsmodellen vår i fare.

 

 

Underkategorier