Dagens tredelte pensjonssystem har en rekke urettferdige elementer. De tre elementene vi tenker på er Folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP) og obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Når man ser de tre elementene sammen er den et godt stykke unna den opprinnelige målsetningen med 2/3 av lønna i pensjon. I alle fall for de som er født i 1963 og senere.

Reglene for pensjonsutbetalingene fra Folketrygden er i dag for lav. Vi er ikke sikre på om det er forholdstall, delingstall eller avkortning som er verst, eller alle tre.

Vi ser også AFP har helt mistet sin intensjon om å være en ordning for «sliterne» som ikke har helse til å jobbe lengre. I iveren på å lokke arbeidstakere til å jobbe lengre har man åpnet for at man kan ta ut AFP og jobbe FULLT! Dette har gjort ordningen mye dyrere og folk jobber lengre kun av økonomiske grunner. Hvis ikke dette var nok har man utarbeidet en rekke tapsregler, som slår urettferdig ut for eksempel for de som «velger» å bli syke eller miste jobben i slutten av et langt arbeidsliv.

Dette skjer samtidig som at arbeidslivet blir mer og mer brutalt og mange bedrifter unnlater å tilpasse arbeidet til eldre arbeidstakerne. Eldre arbeidstakere er også mer utsatt i nedbemanninger og omorganiseringer, selv med lang ansiennitet.

Den siste delen av pensjonen er tjenestepensjon. Det har fra dag en vært en privatisering av pensjonen og gjort alle som har innskuddspensjon til ufrivillige aksjespekulanter. Regelverket har en rekke begrensninger og den regulerte minimums innbetalingen er alt for lav. Det er også arbeidsgiverne som sitter med vetorett på pensjonsordningen. I tillegg tjener finanssektoren enorme summer på arbeidsfolk sone pensjonspenger.

Hele pensjonsreformen er en ordning laget av akademikere, for akademikere. De har i tillegg dratt opp stigen for alle som er født i 1963 eller senere.

Elektromontørenes forening mener at det bør utredes om dagens AFP bør allmenngjøres og at det opprettes en ny ordning i tillegg, kun for slitere. En allmenngjort AFP kan finansieres ved at man øker Arbeidsgiveravgiften.

Elektromontørenes forening mener at OTP må endres til å bli en ordning med opptjening fra første krone og pensjonsgrunnlaget må være ALL lønn, også variabel lønn. Vi mener også at det skal være en fast prosentsats for alle (Fra 0G til 12G). Forvaltingen av denne pensjonen skal være kollektiv og ikke overlatt til anbud i finanssektoren.

Elektromontørenes forening krever:

  • Kollektiv forvaltning av tjenestepensjon
  • Tjenestepensjon av all lønn, fra første krone
  • Minstepensjonen må økes betydelig
  • Egen tidligpensjonsordning for slitere
  • Avvikle muligheten for å ta ut AFP og jobbe fullt
  • Mål innen 2025: Pensjonen totalt er 2/3 av inntekt ved 67 år og 40 års opptjeningstid, med mulighet for å gå av ved 62 år
Uttalelsen er enstemmigvedtatt på Årsmøtet 20. april 2017

Kalender

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Frifagbevegelse

04. desember 2021