0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Vi har skrevet litt om temaer som kan være aktueller problemstilinger for tillitsvalgte

 • Akkord +

  Enten du ønsker å jobbe akkord eller du jobber akkord nå og trenger litt hjelp. Les mer
 • Oppsigelser +

  Hva er prosedyrene ved oppsigelser? Les mer
 • Ferie +

      Hvor mye ferie har du krav på? Hvor mye feriepenger og hvor mange feriedager skal du ha? Rett og plikt Les mer
 • Utdanning +

  Alle våre medlemmer kan søke støtte til utdanning, så lenge man oppfyller kravene. Les mer
 • Inn- og utleie +

  Innleie Før innleie skjer. Innleie fra installasjonsbedrifter først. Er ikke dette mulig, er bemanningsbyråer neste alternativ. Møte iht. hovedavtalen §9.3- Les mer
 • Lærlinger +

  Lærlinger har den  samme rettslige  stilling som andre arbeidstakere, dog således at ansettelsesforholdet kan bringes til opphør ved kontraktens utløp. Les mer
 • Overtidsarbeid +

  Overtidsarbeid er alt arbeid utenfor ordinær arbeidstid. Overtidsarbeid kan anvendes i den utrekning som gjeldende lov hjemler. Overtidsarbeid bør innskrenkes Les mer
 • Reisetid +

  Foreningen får flere henvendelser fra klubber og enkeltmedlemmer som har problemer med å forstå reisetidsbestemmelsene i Landsoverenskomstens § 3 H, Les mer
 • Permisjoner +

  Dersom den ansatte får lønn fra arbeidsgiveren under permisjonen regnes fraværet som lønnet permisjon. Dersom den ansatte ikke får lønn Les mer
 • 1