0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Som medlem betaler du 1,2 prosent av brutto månedslønn i kontingent. Klubber og fagforeninger kan vedta en tilleggskontingent for sine medlemmer. Fagforeningen har et ekstratrekk på 0,6 %.

Kontingenten brukes til å dekke forbundets utgifter på en rekke områder:

 • Ansatte sentralt og i distriktene som er klare til å hjelpe deg
 • Advokater og jurister ved rettstvister
 • Informasjonsvirksomhet
 • Kontakt med politiske miljøer
 • Møter og konferanser for tillitsvalgte og medlemmer
 • Innflytelse på arbeidsplassen
 • Sikre lønn- og arbeidsvilkår
 • Etter- og videreutdanning
 • Forhandlingsstyrke lokalt og sentralt
 • Tilbud om gode forsikringsordninger
 • Støtte ved omstillinger
 • Profesjonell hjelp når du trenger det
 • EL & IT Forbundet arbeider for gode pensjonsrettigheter
 • Medlemsblad til alle medlemmer

Ved eventuell utmeldelse skal dette skje skriftlig. Det krever forsikringsselskapet som dokumentasjon. E-post er godkjent som utmelding! !

Forsikring

Ved innmelding i forbundet vil du automatisk bli omfattet av det vi kaller for «stor forsikringspakke» som består av følgende forsikringer:

Grunnforsikring Liv - Obligatorisk, kan ikke sies opp.
Kollektiv hjemforsikring - Obligatorisk, kan ikke sies opp.
Uføre- og ektefelleforsikring - Obligatorisk, nye medlemmer kan reservere seg. Medlemmer over 60 år eller ufør under 60 år kan også reservere seg.
Topp Reiseforsikring - Medlemmer kan reservere seg. Medlemmer som har reservert seg kan få den tilbake, men kun én gang.
Medlemmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) og Heisoverenskomsten har i tillegg LOfavør Fritidsulykkesforsikring som betales av LO.

Stor pakke: Grunnforsikring Liv, Kollektiv hjemforsikring, Uføre- og ektefelleforsikring, Topp Reiseforsikring, LOfavør Fritidsulykkesforsikring

Liten + Reise: Grunnforsikring Liv, Kollektiv hjemforsikring, Topp Reiseforsikring, LOfavør Fritidsulykkesforsikring

Liten + Uføre: Grunnforsikring Liv, Kollektiv hjemforsikring, Uføre- og ektefelleforsikring, LOfavør Fritidsulykkesforsikring

Liten: Grunnforsikring Liv, Kollektiv hjemforsikring, LOfavør Fritidsulykkesforsikring
Lærlinger får liten pakke gratis i sitt medlemskap.

Husk å reservere deg hvis du ikke ønsker tilleggsforsikringene (Forsikringer utover Liten pakke)!

Du kan lese mer om forsikringene her: http://lofavor.no

Finn ut hva DU må betale