0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Elektromontørenes forening Oslo og Akershus (EMF) organiserer elektrofagfolk i Oslo og Akershus.
Vi "bor" i eget hus på Oppsal i Østmarkveien. Huset ble kjøpt i 2005.
Forenigen har fire ansatte og en valgt leder på heltid.

Fagforeningskontingent

Fagforeningen har tilleggskontingent på 0,6 % i tillegg til kontingenten til EL og IT forbundets kontingent på 1,2 %.

Historikk

Elektromontørene kalte seg opprinnelig elektriske montører, og organiserte seg i Elektriske montørers Fagforening i Kristiania 20.-23 februar 1899.

Foreningens første formann het Otto Krogstad.

Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund

18. juli 1918 ble Norsk Elektrikkerforening stiftet. Elektrikerne hadde tidligere vært organisert i Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund. I 1922 endret forbundet navn til NEKF. For medlemmene har alltid fagtilhørigheten vært viktigst. Dette førte NEKF ut og inn av LO flere ganger i løpet av 1920- og 1930-årene. Fagtilhørigheten og et ønske om å skape et fellesskap sterkt nok til å tukte teknologien så den tjener menneskene og ikke omvendt, har vært et viktig mål for forbundet.

Medlemstall frem til 1980

År Medlemstall År Medlemstall År Medlemstall
1899 Ca 60 1930 487 1960 1723
1910 110 1940 1216 1970 1867
1920 769 1950 1508 1980 2330

Historiebok

I forbindelse med 90 års jubileumet i 1989 ble det skrevet en bok om foreningens historie. Boken er skrevet av Øistein Hølleland og ble utgitt av Pax Forlag AS og trykket av Nørhaven AS.

Boken heter ”Det Historiske lys” (ISBN: 53-082-1462-7)

Foreningen har fortsatt tilgang på noen eksemplarer av boka.